Stubbefresing

Stubbefresing i Oslo, Asker og Bærum

StubbefresingStubbefresing brukes når en trestubbe skal fjernes helt, etter at et tre er felt. Vi freser bort stubber og synlige røtter til ca 25cm under jordoverflaten. Deretter er det klart for å fylle på jord og så gress eller plante et nytt tre. På denne måten vil alle spor etter stubben bli borte. Stubbefresing er en meget effektiv måte å fjerne stubber og røtter på og er mye mer skånsomt mot plenen enn oppgraving av røtter og stubber.

Ta kontakt med oss for en befaring – vi stubbefreser over hele Oslo, Asker og i Bærum.

Stubbefresing – eksempler

Nedenfor kan du se bilder av hvordan vi går fram under en stubbefresing.
Klikk på bildene for å se full størrelse

Bilder