Trepleie

Trepleie – hva og hvorfor?

I ett grøntanlegg vokser et tre på menneskers premisser, og er som regel friere stilt enn skogstrær. I parker og hager er det ikke uvanlig at trær får betydelig større dimensjoner enn de vanligvis får i naturen. Dette fører til overvektige greiner som knekker. Dette er til stor belastning på treets stamme og rot.

Grunnen til at trær får døde greiner kan være for lite sol, rotråte, skader i greiner og stamme eller at treet er i degenerasjonsfasen, som betyr at treet holder på å dø. Dette kan være en langvarig prosess, og man kan ha et fint gammelt tre i mange år fremover hvis man benytter riktig trepleie.

Det er ikke sikkert å fjerne treet er den beste løsningen for din eiendom. Trefellerne er faglærte innenfor trepleie og kan gi deg råd om hvordan du best mulig tar vare på de trærene som du ønsker å beholde. Trær som skal beholdes må tas vare på for at de skal være sunne og leve lengst mulig. Uten riktig trepleie forkortes levetiden på treet betraktlig. Et tre som ellers kunne bli mellom 100 og 400 år, kan få store råteskader innen en 10 års periode. Dette fører til at treet må felles.

Trepleie i Oslo, Asker og Bærum

Trefellerne kan vurdere dine trær og gi deg en utfyllende tilstandsrapport med informasjon om hvor sikkert treet er. Rådgivning om treet må sikres, tynnes, lettes eller i verste fall felles av sikkerhetsmessige årsaker.