Våre tjenester

Trefellerne AS utfører sikker og effektiv trepleie og trefelling for kunder i og rundt Asker, Bærum, Oslo og Buskerud.

Kontakt trefellerne

Trefelling

Trefellerne består av faglærte og erfarne medarbeidere som utfører trefelling på en sikker og effektiv måte. Vi har erfaringen og utstyret til å felle dine trær uansett hvor vanskelig de har vokst til. Vi er selvfølgelig fullt skadeforsikret. Vi utfører oppdrag i områdene i og rundt Asker, Bærum, Oslo og Buskerud. 

Hvert tre er unikt og krever sin egen felleteknikk. Trefellerne jobber kontinuerlig med å utvikle utstyr og teknikker vi bruker til en hver tid. Vi har en effektive maskinpark som gjør at vi kan tilby våre kunder konkurransedyktige priser for felling av trær og håndtering av avfallet. 

Stubbefresing

Stubbefresing brukes når en trestubbe eller rot skal fjernes helt, etter at et tre er felt. Vi utfører fresing av stubber og synlige røtter ned til ca 25cm under jordoverflaten. Etter fresing er det klart for å fylle på med jord og gress eller plante et nytt tre. På denne måten vil alle spor etter stubben bli borte.

Stubbefresing er en meget effektiv måte å fjerne stubber og røtter på, og det er mer skånsomt mot plenen enn hva en tradisjonell oppgraving vil være.

Trepleie

Riktig trepleie fører til sunne og sikre trær som varer lenge. Trefellerne AS kommer gjerne på befaring for å se på dine trær og diskutere løsninger med deg. Vi er faglærte innen trepleie og har lang erfaring med stell og forvaltning av trær. Vi gir profesjonell rådgivning om treet må sikres, tynnes, lettes eller i verste fall felles av sikkerhetsmessige årsaker. 

Hvor et tre står har stor innvirkning på hvordan treet vokser, enten det er i høyde eller i overvekt av greiner. Når trær får døde greiner kan det være for lite sol, rotråte, skader i greiner og stamme eller at treet er i degenerasjonsfasen, som betyr at treet holder på å dø. Dette kan være en langvarig prosess, og det er derfor viktig at du lar fagfolk ta en vurdering av treets tilstand. Vi kan da hjelpe deg å bevare dine trær på en best mulig måte, samt utfører nødvendig trepleie og felling.

Tomterydding

Trenger du hjelp til å rydde tomten for trær og vegetasjon? Trefellerne utfører sikker og effektiv rydding av parker, skog og tomteområder. Vi har lang erfaring med tomterydding og har utført oppdrag for både private kunder, entreprenører og kommuner. 

Vi kommer på befaring og utfører en profesjonell vurdering av hva som bør felles og beholdes. Vi ser på alt fra solforhold og sikkerhet til trivsel og miljø før vi kommer frem til en endelig løsning for din tomt. 

Vi har utstyret og fagfolk som utfører alle oppdrag på en svært effektiv og sikker måte.

Vi kommer gjerne på befaring for å vurdere tilstand og sikkerhet på dine trær

Bestill gratis befaring i dag!